JEROEN VAN DER DRIFT
CAMERAMAN
Aangesloten bij de NSC

DOOD DOOR WERK
Regie: Sander Rietveld
Productie: Zembla

LEES MEER
Door bezuinigingen op de arbeidsinspectie zijn er te weinig inspecteurs om bedrijven te controleren op veilige werkomstandigheden. Gemiddeld wordt een bedrijf eens in de dertig jaar bezocht. Daardoor vallen er onnodig veel slachtoffers op de werkvloer.