JEROEN VAN DER DRIFT
CAMERAMAN
Aangesloten bij de NSC

ICCO IN BANGLADESH
Regie: Esther Rosier
Productie: Nederland Helpt

LEES MEER
In Bangladesh komen veel overstromingen en natuurrampen voor. Naast de strijd tegen het water hebben de Bengalen te maken met een tekort aan medische zorg, hoge voedselprijzen en slechte scholing. Veel vrouwen blijven alleen achter met hun kinderen zonder inkomen. In samenwerking met hulporganisatie ICCO worden lokale hulpverleningsprojecten gesteund; vrouwen worden geleerd om inkomen te verwerven door het houden van kippen of een koe; kinderen krijgen de mogelijkheid om naar school te gaan.