JEROEN VAN DER DRIFT
CAMERAMAN
Aangesloten lid van de Netherlands Society of Cinematographers

ADOPTIEBEDROG DEEL 4
Regie: Nikki van der Westen
Productie: Zembla

LEES MEERBegin dit jaar spande Dilani Butink, die in 1992 geadopteerd werd vanuit Sri Lanka, een rechtszaak aan tegen de staat. De adoptiepapieren van Butink zijn namelijk vervalst. Ze weet niet wie haar echte biologische familie is. En Butink is niet de enige. Vanaf de jaren ’70 zijn ruim 40.000 kinderen vanuit het buitenland naar Nederland geadopteerd. In drie eerdere uitzendingen toonde Zembla aan dat op grote schaal adoptiepapieren zijn vervalst. Baby’s werden uit ziekenhuizen geroofd en er bestonden ‘baby farms’, waar baby’s ten behoeve van adoptie op de wereld werden gezet. Butink verwijt de staat niet te hebben ingegrepen. Maar ze verloor. Haar zaak is volgens de rechtbank verjaard. De rechter baseert haar oordeel onder meer op het feit dat het handelen van de staat niet ‘verwijtbaar’ zou zijn. Hoe zit dat? Uit nieuw onderzoek van Zembla blijkt dat op verschillende ministeries de misstanden al jarenlang bekend waren. Zelfs al vanaf eind jaren 70. Zembla onderzoekt: Wat deed de Nederlandse overheid met die informatie?