JEROEN VAN DER DRIFT
CAMERAMAN
Aangesloten lid van de Netherlands Society of Cinematographers

DE DOOD VAN EEN HARDLOOPSTER
Regie: Roelof Bosma
Productie: Zembla

LEES MEERHet Rode Kruis zet afgelopen november een opmerkelijke stap. Ze neemt uit zichzelf contact op met de media om te melden dat ze fouten hebben gemaakt rond het overlijden van een deelneemster aan de Dam tot Damloop in 2016. De 25-jarige Caroline Goedhart, volgens het Rode Kruis een “jonge, goed getrainde loopster”, krijgt in het zicht van de finish een hitteberoerte. Het Rode Kruis geeft toe dat door een inschattingsfout van haar hulpverleners niet de juiste hulp werd geboden. “Ze hielden onvoldoende rekening met de mogelijkheid dat het hier om oververhitting kon gaan.” Caroline overlijdt vier dagen later in het ziekenhuis. Het Rode Kruis biedt haar excuus aan en komt met een verbeterplan. Daags na deze mea culpa neemt de familie van Caroline contact op met ZEMBLA. Ze zijn ontstemd over de actie van het Rode Kruis. De spijtbetuiging is niet in overleg met hen opgesteld en bovendien is de berichtgeving onvolledig. “De werkelijkheid is ernstiger dan het beeld dat nu wordt geschetst.” Volgens Caroline’s nabestaanden heeft het Rode Kruis twee jaar lang geprobeerd om de gemaakte fouten te verbloemen en goed te praten. ZEMBLA onderzoekt wat er precies gebeurde rondom de dramatische dood van Caroline Goedhart.