JEROEN VAN DER DRIFT
CAMERAMAN
Aangesloten lid van de Netherlands Society of Cinematographers

NOOIT MEER LAF / DEEL 2 PIETER HOPPEN
Regie: Geertjan Lassche
Productie: Holland Doc

LEES MEERVerzetsstrijder Gerrit Gunnink (1923) draagt al jaren een beklemmend oorlogsgeheim met zich mee. Hij besluit zijn twijfels over beslissingen die hij met zijn verzetsgroep in de 2e wereldoorlog gemaakt heeft op te biechten. Dit levert een zeer indringend verhaal op van een verzetsstrijder die geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn gemaakte keuzes. Deel 2 – Pieter Hoppen: In 1943 beweren boeren dat een onderduiker spioneert voor de Duitsers. In een vergadering van het verzet beraadt men zich op deze situatie. Gerrit Gunnink krijgt opdracht deze onderduiker naar Meppel te brengen. De familie van de onderduiker heeft nooit meer iets van hem vernomen. Wat is er gebeurd? Welke rol heeft Gerrit daarin gespeeld?